MUHRAQA

Discalced Carmelite Monastery in Muhraqa - Israel

Home

short introduction |

Visitor's informations

Opening hours every day 9.00-17.00
(9am-5pm)


We are closed on Christmas, 1 of January, Kippur Day, Good Friday, Holy Saturday and Easter Sunday

Please, contact us for more informations.

Welcome

Dear Visitors,

Welcome to Muhraqa.org
We hope that throw this website you will come to know this Holy place that is visited by jews, christians, muslims and druzes. We are open to your suggestions and comments. Please write to:
muhraka2000@hotmail.com

 

Contact:MAP of MUHRAQA

KARMEL (AL-MUHRAQA)

   Wzniesienie Al-Muhraqa (zwane zwykle górą Karmel) znane jest jako miejsce ofiary proroka Eliasza. Położony jest na północnym wschodzie łańcucha wzgórz o nazwie Karmel; rozciągającego się nad doliną Ezdrelon na wysokości 482 m npm. Niedawno otwarta droga pozwala pielgrzymom dostać się z Haify do Al-Muhraqa (ok. 27 km) w ciągu ok. 45 min. Niceo bliżej położonym miastem jest Megiddo (13 km).

   Epizod ofiary Eliasza jest opisany w Biblii (1 Kri 18) w sposób dramatyczny; miał on miejsce podczas panowania okrutnej królowej Izebel, córki króla Tyru. która po poślubieniu Achaba, króla Izraela, próbowała wprowadzić kult Baala w królestwie północnym.
   Eliasz wystąpił przeciw niej. Przekonał Achaba, by zebrał lud izraelski i proroków Baala na górze Karmel (1 Kri 18, 19-24), rzucając wyzwanie tym ostatnim.
   Po porażce proroków Baala - nie udało im sie sprowadzić z nieba ognia na przygotowany ołtarz - i po swoim zwycięstwie, Eliasz kazał pochwycić fałszywych proroków i zabić ich na brzegu potoku Kiszon (1 Kri 18, 40). Ten szczegół wskazuje na umiejscowienie omawianego wydarzenia na Al-Muhraqa.
   Tradycja żydowska zawsze uznawała Al-Muhraqa za miejsce ofiary Eliasza. Rabin Benjamin z Tudela (ok. 1165 r.) wspomina o ołtarzu Eliasza na górze Karmel. Rabin Jakub z Paryża osobiście odwiedził to miejsce. Obaj odnotowują istnienie starożytnego monumentu składającego się z dwunastu kamieni, który przez ówczesnych Żydów został uznany za ołtarz Eliasza. Od początku XVII w. wielu chrześcijańskich wędrowców, wśród nich również Karmelitów, potwierdza istnienie tej konstrukcji - zachowały się sporządzone przez nich opisy ołtarza. Kamienie zostają usunięte w okresie miedzy 1770 i 1850 r.
   Tam, gdzie jest dzisiejsza kaplica, znajdowało się uprzednio miejsce modlitwy zbudowane z ogromnych kamieni ciosanych. Rabin Jakub z Paryża (1228 r.) pisze, że muzułmanie często odwiedzali to miejsce i zapalali świece na cześć proroka Eliasza. Budynek został prawdopodobnie zbudowany jeszcze przed wyprawami krzyżowymi. Uległ jednak zniszczeniu i został zastąpiony przez obecną kaplicę (1883 r.).
   Właścicielem kaplicy jest od ponad stu lat zakon Karmelitów. Kaplica została ostatnio poddana modernizacji; wzniesiono również ołtarz z dwunastu kamieni na pamiątkę ołtarza z wzniesionego niegdyś przez Eliasza z tej samej liczby kamieni (1 Kri 18, 31).
   Schodząc ze zbocza w stronę głównej drogi można znaleźć Bir-el-Muhraqah, skąd prawdopodobnie czerpano wodę potrzebną Eliaszowi przy składaniu ofiary. Studnia ta znajduje się 130 m poniżej poziomu kaplicy. Nie należy jej mylić ze studnią u stóp wzgórza, noszącą teraz nazwę Bir-el-Mansourah.
   W pobliżu Al-Muhraqa (na wzgórzu naprzeciw parkingu), znajduje się Chirbet-ed-Dawabe - są tam ruiny budowli z czasów bizantyjskich.
   Dalej zlokalizowane było miasto żydowskie, Sumaka, pochodzące również z epoki bizantyjskiej. Możliwe, że bliskość miejsca ofiary Eliasza zachęciła Żydów do intensywnej kolonizacji tego regionu.