MUHRAQA

Discalced Carmelite Monastery in Muhraqa - Israel

Home

short introduction |

Visitor's informations

Opening hours every day 9.00-17.00
(9am-5pm)


We are closed on Christmas, 1 of January, Kippur Day, Good Friday, Holy Saturday and Easter Sunday

Please, contact us for more informations.

Welcome

Dear Visitors,

Welcome to Muhraqa.org
We hope that throw this website you will come to know this Holy place that is visited by jews, christians, muslims and druzes. We are open to your suggestions and comments. Please write to:
muhraka2000@hotmail.com

 

Contact:MAP of MUHRAQA

MUHRAQA

   Muhraka este recunoscut ca fiind locul unde Sfântul Ilie a adus jertfă Domnului. Este situat pe versantul nord-estic al Muntelui Carmel, dominând Câmpia Esdrelonului de la o altitudine de 482 metri. O șosea nouă permite parcurgerea distanței de aprox. 27 km. Haifa - Muhraka, în trei sferturi de oră.

   Episodul "Jertfei" este descris în Vechiul Testament, 1 Regi 18. In vremea aceea, Izabela, fiica Regelui Tirului căsătorindu-se cu Ahab, Regele Israelului, a ademenit poporul să slujească lui Baal și Astartei.
   Sfântul Ilie Tezviteanul, proorocul Domnului, s-a ridicat cu îndrăzneală împotriva nelegiuirii. El l-a convins pe Ahab să-i adune pe profeții lui Baal și pe cei ai Astartei pe Muntele Carmel (1Regi 18:21), pentru a-și pune fiecare credința la încercare.
   Proorocii cei mincinoși nu au primit răspuns la jertfa lor. Sfântul Ilie a zidit altarul din 12pietre,a pus lemne, vițelul tăiat bucăți, a poruncit de s-au turnat și 12 cofe de apă pe jertfelnic, și apoi s-a rugat Domnului. Foc a venit atunci din cer, mistuind și arderea de tot și lemnele și toată apa. Poporul i-a ucis pe profeții mincinoși la Râul Chișon, 1Regi 18:40. Acest amănunt sugerează localizarea jertfelnicului în apropierea Chișonulul. De la Muhraka la Haifa, pantele abrupte exclud posibilitatea desfășurării acțiunii de-a lungul traiectului inferior al Râului Chișon.
   Tradiția iudaică susține Muhraka. Rabinul Benjamin (Tudela) descrie în 1165 Altarul lui Ilie de pe M. Carmel Rabinul Iacob din Paris vizitează locul. Ei scriu despre vechiul monument format din 12 pietre, ridicat în amintirea altarului lui Ilie. Mărturii creștine din secolul al XVII-lea susțin localizarea. Cele 12 pietre au dispărut apoi, între anii 1830-1850.
   Pe locul unde este azi Biserica era un Paraclis, construit din dale largi de piatră. Rabinul Iacob din Paris scrie la 1228 că musulmanii vizitează acest Paraclis și aprind lumânări în onoarea Sfântului Ilie. Construcția era probabil din perioada pre-cruciată. Căzând în ruină, a fost înlocuită în 1883 de actuala Biserică. Locul aparține ordinului monahal Carmelit de peste o sută de ani. Recent, Biserica a fost renovată și s-a înălțat un altar din 12 pietre, în amintirea celor 12 folosite de Sfântul Ilie la jertfelnicul său (1Regi 18:31).
   De-a lungul pantei ce coboară spre autostradă, curge Bir el-Muhraka, râul care a furnizat poate apa pentru Jertfă.
   La Chirbet-ed -Dawabe, situat aproape de locul de parcare, s-au găsit ruine din perioada bizantină.
   Sumaka, localizat doar puțin mai departe, era în aceeași perioadă un oraș dezvoltat și poate evreii l-au colonizat tocmai datorită apropierii sale de locul Jertfei Sfântului Ilie.